խառնարան

խառնարան

Dasnabedian 1995: 440

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 2,9 5,6
cratère, lieu ou\ s'opère un mélange

freq: 2


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԽԱՌՆԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0927 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c, 13c գ. ԽԱՌՆԱՐԱՆ κρατήρ crater. որ եւ ԽԱՌՆԵԼԻՔ ասի. անօթ կամ ընդունարան, յոր լինի զըմպելի ինչ կամ զըմպելիս խառնել, կամ արկանել լնուլ, հեղուլ. որպէս կարաս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԿՆԱՎՏԱԿ — ( ) NBH 1 0697 Chronological Sequence: 12c ա. Յերկնից վտակօրէն հոսեալ. ի բարձանց գետահետեալ. (եթէ չիցէ գրելի Կրկնավտակ.) *Խառնարան անոյշ երկնավտակ աղբերն. Շ. տաղ խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԸՄՊԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0763 Chronological Sequence: 10c գ. ԸՄՊԱԿ որ եւ ԸՄՊԱՆԱԿ. ԸՄՊԻԿ. Անօթ ըմպելոյ՝ մեծ կամ փոքր. իբրու ποτήριον poculum, calix κρατήρ crater որ եւ Խառնարան. գաւաթ. թաս, ... *Ըմպակս եւ բաժակս: Ըմպակս եւ նուագս: Բազում ըմպակս եւ սպասս, եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԸՄՊԵԼԻՔԱԽԱՌՆՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 0764 Chronological Sequence: Unknown date գ. Ըմպակ. խառնարան. բաժակ գինւոյ. *Յագեցմունք համեղք եւ գէրք, եւ ըմպելիքախառնոցք. Վրք. հց. ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԹԱԿՈՅԿ — (կուկի, կաց կամ կով. կոյկք, կուկաց. կամ կոյք. կոյս.) NBH 1 0793 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ὐδρία hydria, vas aquarium. պ. թէկիուք. Անօթ մեծ՝ ջրոյ կամ գինւոյ. սափոր. կուժ. խառնարան. եւ Ըմպանակ. սկահ. փարչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽԱՌՆԵԼԻ — (լւոյ. մանաւանդ՝ ԽԱՌՆԵԼԻՔ, լեաց.) NBH 1 0927 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c գ. Նոյն ընդ Խառնարան. κρατήρ crater, scyphus. որ թարգմանի նաեւ թակոյկ. Սկահ. Սկահաձեւ. *Ոչ եւս շատանայ իմաստութեան խառնելեաւն, եւ ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽԱՌՆՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 0928 Chronological Sequence: 6c գ. Որպէս Խառնարան, կամ խառնելիք. *Առեալ մովսէսի զկէս արեանն, ʼի մերքս ʼի խառնոցսն հեզոյր: Զայն որ ʼի խառնոցն առեալ արիւն՝ ցանէր. Փիլ. ել. ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄԻԱՐԱՆ — ( ) NBH 2 0273 Chronological Sequence: 7c գ. որ եւ ԽԱՌՆԱՐԱՆ. Տեղի միաւորութեան. մարմնական բանին. *Միարան ծոց կուսին, եւ կոյսն աստուածածին. Թէոդոր. մայրագ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄՇՏԱԲՈՒԽ — ( ) NBH 2 0288 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 12c ա. ՄՇՏԱԲՈՒԽ ՄՇՏԱԲՈՒՂԽ. ἁένναος, ἁείναος perennis, semper fluens. Որ միշտ բղխէ՝ հոսի. մշտնջենաբուխ. մշտահոս. յաւէժական. անսպառ. *Աղբերք մշտաբուղխք հանապազ բղխեն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄՇՏԱԲՈՒՂԽ — ( ) NBH 2 0288 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 12c ՄՇՏԱԲՈՒԽ ՄՇՏԱԲՈՒՂԽ. ἁένναος, ἁείναος perennis, semper fluens. Որ միշտ բղխէ՝ հոսի. մշտնջենաբուխ. մշտահոս. յաւէժական. անսպառ. *Աղբերք մշտաբուղխք հանապազ բղխեն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՍԱՐԿԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0700 Chronological Sequence: Early classical գ. որպէս յն. κρατήρ crater. Խառնարան. անօթ գինւոյ. բաժակ մեծ. նուիրանոց. թաս. ... *Մատռուակքս արբեալ առաւելութիւն սպասաւորութեան ծանրանան, եւ դուք՝ որ այդ չափ զսարկարանս աստուածեղէն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.